lördag 26 september 2009

Empati

Empatisk förmåga

Empati betyder inlevelseförmåga. Flera beröringspedagoger har berättat hur empatiska förmågan har ökat både för dom själva och för de personer som fått beröring.


När människan är stressad minskar den empatiska förmågan. Det finns många orsaker till stress såsom trötthet, sjukdom, smärta och handikapp eller en så enkel sak som att arbetet är för stressat.

Detta är taget bitvis ur Beröring i vård och omsorg av Gunilla Birkestad

söndag 20 september 2009

Taktila sinnet

Nedan följer ett utdrag ur boken Beröring i vård och omsorg av Gunilla Birkenstad:


När man säger det taktila sinnet, menar man inte enbart beröringen utan hela känselsinnet eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I känselsinnet finns receptorer för bl.a beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Varje typ av receptor ser olika ut och är kopplade till hjärnan via nervbanorna. Med hjälp av signalsubstaner i nervbanorna når informationen hjärnan där informationen registreras och bearbetas för ev åtgärder. Genom att beröra huden aktiveras beröringsrecptorerna och personern får tillgång till kroppens samordnade system - oxytoxinsystemet. inom loppet av några minuter upplever och ser man effekterna

fredag 18 september 2009

Kunder

Just nu gör jag ungefär två till tre helkropps Taktil Stimuleringar i veckan.

Det känns bra.

För då håller jag det i bra form.

Man känner att rörelserna sitter.

Och jag är glad att folk vill prova på.

För jag har sett och ser att folk mår så bra av det.

Hoppas att det rullar vidare i den här takten.

Några st i veckan.

söndag 13 september 2009

Visuell analog skala

För att mäta effekterna av beröringen.

Använder jag VAS skalan.

Det är som en linjal.

På ena sidan som kunden får se.

Kan man markera från värsta tänkbara smärta - ingen smärta.

På den sida som är vänd mot mig.

Finns siffror 0 -10.

Därifrån utläser jag för varje gång vi träffas hur ex smärta sömn förbättras.

Här följer ett ex på några personer:

Person 1
½ tids sjukpension, 47 år, 10 ggr helkropp Taktil Stimulering
Före 1:a Före sista Förbättring i %

Smärta VAS 3.8 VAS 0.5 86%
Sömn VAS 7.9 VAS 0.0 100%
Muskelspänning VAS 6.2 VAS 1.2 85%
Resultat: Börjat arbeta

Person 2
Mammaledig, 28 år
9 ggr helkropp Taktil Stimulering

Smärta VAS 3.7 VAS 0.5 85%
Sömn VAS 6.4 VAS 1.4 79%
Muskelspänning VAS 3.6 VAS 0.3 91%
Resultat: Bättre relation til sin egen mamma

måndag 7 september 2009

Var kan man använda Taktil Stimulering

Utbildningen i Taktil Stimulering vänder sig till dig som jobbar inom sjukvård, demensvård, förskola, smärtbehandling, stresshantering, friskvård och många flera ställen.

Taktil Stimulering är en beröringsmetod för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalitet.

Metoden bygger på hur vi naturligt stryker osss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar samt inge säkerhet och trygghet.

I metoden igår att stryka, trycka eller hålla. De vanliga är att man arbetar direkt på huden men ibland kan man även arbeta utanpå kläderna.

Taktil Stimulering utgår från en helhetssyn på människan. Metoden är grundad på erfarenhet och forskning och används alltid utifrån den enskilde individens behov och vilkor.

Texten är tagen ur Foldern Taktil Stimulering

söndag 6 september 2009

Vad leder beröring fram till

 • Lugn, ro, avslappning samt sänkt stressnivå
 • Smärtlindring samt ökad cirkulation
 • Balansera blodtryck
 • Ökad möjlighet till kommunikation
 • Ökad inlärningsförmåga
 • Ökat immunförsvar
 • En förbättrad mag- och tarmfunktion
 • Ökad jag- och kroppsuppfattning
 • Ökad möjlighet till graviditet
 • Ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna
 • Förbättrad sårläkning
 • Trygghet samt ökat självförtroende
 • Minskar aggressivitet
 • Minskar nedstämdhet och depression
 • Förbättrad balans
Listan kan bli lång......

fredag 4 september 2009

Taktil Stimulering

är en medveten strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Den är neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. T.S definieras också som en sinnesträning samt en omsorgspedagogisk metod.

Forskning och effekter av beröring

Både svensk och utländsk forskning av bl.a Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska Institutet, Dr Maria Hernandez-Reif, Touch Research Institute Florida USA samt Håkan Olausson och Helena Backlund Sahlgrenska akademin i Göteborg har visat att beröring leder fram till bl.a....

Återkommer med det.
Detta är taget ur Folder för T.S