fredag 4 september 2009

Taktil Stimulering

är en medveten strukturerad beröring som aktiverar huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Den är neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. T.S definieras också som en sinnesträning samt en omsorgspedagogisk metod.

Forskning och effekter av beröring

Både svensk och utländsk forskning av bl.a Kerstin Uvnäs-Moberg, Karolinska Institutet, Dr Maria Hernandez-Reif, Touch Research Institute Florida USA samt Håkan Olausson och Helena Backlund Sahlgrenska akademin i Göteborg har visat att beröring leder fram till bl.a....

Återkommer med det.
Detta är taget ur Folder för T.S

Inga kommentarer: