onsdag 28 oktober 2009

Beröringens uppgift

Stressreducering

Forskningen visar att beröringen sänker cortisolnivån. Cortisol är vårt stresshormon som är mätbart i blod, urin och saliv. Därför kan man mäta stressnivån med hjälp av cortisol. Cortisol fungerar som ett gift och skadar hjärncellerna. Redan fostret kan drabbas av stress och avsöndra cortisol som påverkar hjärnans tillväxt negativt.

Beröringen är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivån och stressreducera.

Den neurala organisationen


Huden som sinnesorgan är grunden för nervernas organisation i den mänskliga kroppen. Stimulering av huden ökar aktivitenten i det retikulära aktiveringssystemet i hjärnstammen. Barnet har huden som sin viktigaste informationskanal upp till tolv års ålder. Under barnets första tio är utvecklas nervsystemen för sinnesorganen. Basen för denna utveckling är beröring. Utan riklig beröring tederar nervsystemet att komma i obalans med en mängd olika symtom från förstoppning och dålig viktuppgång till deprivation.

Barn och vuxna med hjärnskador behöver särskilt mycket av beröring för att få hjälp med att upprätthålla den neuralar organisationen i kroppen.

Kroppsuppfattningen

Beröringen ligger till grund för kroppsuppfattningen. Det är en av beröringens huvuduppgifter efter den neurala organisationen. Genom att berör kroppens olika delar får barnet en karta över kroppsdelarna. Inne i storhjärnan vid centralfårans sensoriska area, homonculus, finns platsen för alla kroppsdelar. För barn med hjärnskador är det särskilt vitigt att arbeta med kroppsuppfattningen för att barnen ska veta var kroppsdelarna befinner sig, vad dom heter och hur dom kan användas.
Grunden för rörelseträningen i olika former är att barnet har sin kroppsuppfattning klar och kan samarbeta med sjukgymnasten och förstår vad som är på gång med kroppen. Innan sjukgymnatik är det utmärkt att först ge någon form av beröring.

Barnet behöver också få en uppfatttning om var dom slutar -var gränsen går för dom själva. I metoden Taktil Stimulering år rörelsernas struktur sådan att detta uppmärksammas.

Tagit detta ur Beröring i vård och omsorg av Gunilla Birkestad

Inga kommentarer: